A może by tak coś napisać...?

A może by tak coś napisać??? Zachęcamy Państwa do własnej twórczości.

Ostatni czas nie jest łatwy dla wszystkich. Zachęcamy do próby napisania własnego tekstu. Nie narzucamy tematu pracy, można puścić wodze fantazji.  Określamy tylko formę pracy. Opowiadanie zawierać się ma na maksymalnie 2 stronach formatu A4. Wiersz natomiast na jednej stronie. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Praca musi być własnego autorstwa i wyrażać ogólny szacunek dla czytelnika. Swoją twórczość można przesłać na adres gokiskatarzyna@wp.pl. Najciekawsze z nich opublikujemy na naszej stronie i fb, za wcześniejszą zgodą autora. Tak więc uruchamiamy wyobraźnie i do dzieła!!!

opowiadanie lub wiersz2.jpeg

Prev