Od dnia 22.10.2020 r. do odwołania biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie pracuje w trybie wewnętrznym. Petenci przyjmowani będą w sprawach pilnych po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem. Wszelkie sprawy można załatwić za pośrednictwem poczty e-mail:  lub pod numerem telefonu 75-732-14-77

Informacja o ofertach - dostawa siatek i bramek sportowych

Informacja dotycząca otwarcia ofert PDFProtokół bramki 2020.pdf
 

Informacja dotycząca dokonania przez Zamawiającego poprawek oczywistych omyłek rachunkowych PDFInformacja o dokonaniu przez Zamawiającego poprawek oczywistych omyłek rachunkowych.pdf
 

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert po dokonanych poprawkach przez Zamawiającego PDFProtokół otwarcia ofert po poprawkach oczywistych omyłek rachunkowych.pdf
 

Informacja dotycząca wyników ofert PDFWyniki bramki 2020.pdf
 

Prev