Informacja o ofertach - dostawa siatek i bramek sportowych

Informacja dotycząca otwarcia ofert PDFProtokół bramki 2020.pdf (847,42KB)
 

Informacja dotycząca dokonania przez Zamawiającego poprawek oczywistych omyłek rachunkowych PDFInformacja o dokonaniu przez Zamawiającego poprawek oczywistych omyłek rachunkowych.pdf (276,33KB)
 

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert po dokonanych poprawkach przez Zamawiającego PDFProtokół otwarcia ofert po poprawkach oczywistych omyłek rachunkowych.pdf (837,00KB)
 

Informacja dotycząca wyników ofert PDFWyniki bramki 2020.pdf (778,51KB)
 

Prev