Okresowa kontrola placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych

1. Zaproszenie [PDFZaproszenie PLZ.pdf]

2. Opis zadania [PDF3. Opis zadania PLZ.pdf]

3. Formularz ofertowy [PDF2. Formularz oferty PLZ.pdf]

Oświadczenie[PDFOswiadczenie PLZ.pdf]

4. Wzór umowy [PDF6.Umowa plz.pdf]

 

Prev