Wakacje z GOKiS - em

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza na zajęcia wakacyjne 

Pamiętajcie, że obowiązują nas obostrzenia sanitarne:

Każdy uczestnik zajęć musi mieć ze sobą podpisane przez rodzica oświadczenie oraz wypełnioną ankietę. Oświadczenie i ankiety można pobrać wcześniej, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą na zajęcia. Można również wypełnić je na miejscu - w takim wypadku obowiązuje obecność rodzica/prawnego opiekuna.

oświadczenie - [JPEGoświadczenie.jpeg (109,47KB)]

ankieta - [JPEGankieta.jpeg (63,49KB)]

To jednak nie przeszkodzi nam w dobrej zabawie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Plakat - Wakacje Bolesławice 2020.jpeg

Plakat - Wakacje Krępnica 2020.jpeg

Plakat - Wakacje Łaziska.jpeg

Plakat - Wakacje Stare Jaroszowice 2020.jpeg

 

Prev