Remont wewnętrzny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Remont wewnętrzny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

1. Zaproszenie [PDFZaproszenie GOKIS .pdf]

2. Przedmiar robót [PDFPrzedmiar GOKIS.pdf]

3. Projekt umowy [PDFUmowa GOKIS.pdf]

4. Formularz ofertowy [PDFformularz-ofertowy GOKIS.pdf]

Prev