Remont wewnętrzny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Remont wewnętrzny w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

1. Zaproszenie [PDFZaproszenie GOKIS.pdf (383,56KB)]

2. Przedmiar robót [PDFPrzedmiar GOKIS.pdf (837,42KB)]

3. Projekt umowy [PDFUmowa GOKIS.pdf (76,74KB)]

4. Formularz ofertowy [PDFformularz-ofertowy GOKIS.pdf (75,82KB)]

Prev