Wyniki ogólnopolskiego konkursu na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie

Uwaga. Przedstawiamy wyniki ogólnopolskiego konkursu na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie.
W tym roku niestety nie odbędzie się spotkanie z Jurorami konkursu Różą Czerniawską - Karcz, Katarzyną Chabowską oraz Rafałem Podrazą, nad czym oczywiście ubolewamy.
Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą i gratulujemy laureatom.
list 1.jpeg
list 2.jpeg
Prev