Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na najpiękniej oświetlony, ozdobiony dom/ posesję, balkon/okno

Regulamin konkursu
na Najpiękniej oświetlony i ozdobiony
dom/posesję, balkon/okno

1. Cel: Zachęcenie mieszkańców Gminy Bolesławiec do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.

2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec, tel. 75-732-14-77 lub 782-450-211.

3. Uczestnictwo i zasady konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Bolesławiec, którzy spełnią warunki a) i b).

4. Warunki:
a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii oświetlonego, udekorowanego domu, balkonu lub okna i wysłanie jej na adres wraz z podaniem danych osobowych i rodzajem kategorii (imię, nazwisko, adres, telefon) do 21 grudnia 2020 r. do godziny 11:00.

b) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie krótkiej (min. 4 wersy, maksymalnie 10 wersów), wymyślonej przez siebie (lub członków rodziny) świątecznej rymowanki. Zgłoszenie wraz rymowanką i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres

5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) najładniej udekorowany, oświetlony dom/posesja,
b) najładniej udekorowane, oświetlone okno/balkon.

6. Laureaci
a) O zwycięstwie i przyznaniu nagród głównych decyduje komisja konkursowa.
Organizator ma możliwość dodatkowego nagrodzenia domów, balkonów lub okien (oprócz nagród głównych). Jednocześnie organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zdjęć z rzeczywistym wyglądem oraz wykonanie własnych fotografii.

b) Równorzędnie odbędzie się konkurs internetowy na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie i tam zadecyduje ilość polubień udostępnionych zdjęć. Na polubienia liczymy od momentu zamieszczenia przez organizatora zdjęć do 22 grudnia 2020 r. do godz.11.00.

c) Lista zwycięzców podana zostanie na stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na facebooku GOKiS-u. Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie lub przez podany e-mail.

oświetlenie plakat.jpeg

oświetlenie klauzula.jpeg

Prev