Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania porządku

Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania porządku

1. Zaproszenie [PDF1.Zaproszenie porządek.pdf (640,18KB)]

2. Przedmiot zamówienia [PDF2.Przedmiot zamówienia porządek.pdf (154,99KB)]

3. Formularz ofertowy [PDF3.Formularz porzadek.pdf (130,13KB)]

4. Wzór umowy [PDFWzór umowy porządek.pdf (204,55KB)]

Prev