Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania porządku

Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania porządku

1. Zaproszenie [PDF1.Zaproszenie porządek.pdf]

2. Przedmiot zamówienia [PDF2.Przedmiot zamówienia porządek.pdf]

3. Formularz ofertowy [PDF3.Formularz porzadek.pdf]

4. Wzór umowy [PDFWzór umowy porządek.pdf]

Prev