Sukcesywna dostawa w 2021 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

Sukcesywna dostawa w 2021 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

1. Zaproszenie PDF1. Zaproszenie olej.pdf (670,37KB)

2. Przedmiot PDF2. Przedmiot zamówienia olej.pdf (127,04KB)

3. Formularz PDF3. Formularz olej.pdf (63,43KB)

4. Wzór umowy PDF4. umowa wzor.pdf (118,91KB)

Prev