Sukcesywna dostawa w 2021 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

Sukcesywna dostawa w 2021 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

1. Zaproszenie PDF1. Zaproszenie olej.pdf

2. Przedmiot PDF2. Przedmiot zamówienia olej.pdf

3. Formularz PDF3. Formularz olej.pdf

4. Wzór umowy PDF4. umowa wzor.pdf

Prev