Opowiadanie obrazkowe

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej zabawy.

Zasady są proste. Należy napisać tekst opierając się na załączonych poniżej obrazkach i zgodnie z ich kolejnością, nie pomijając żadnego. Tworzone opowiadanie musi mieć logiczny ciąg i spójną całość. Tekst ma zawierać  minimum 10 zdań poprawnych polonistycznie, po miminum jednym zdaniu na każdy obrazek. Maksymalny rozmiar tekstu nie powinien przekroczyć jednej strony A4. Opowiadanie należy wysłać na adres: gokiskatarzyna@wp.pl. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Najciekawsze opowiadania nagrodzimy.

Obrazki do tekstu - 

opowiadanie obrazkowe.jpeg

Prev