Roczny przegląd i ocena stanu technicznego boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych i altan

Roczny przegląd i ocena stanu technicznego boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych i altan

1. Zaproszenie PDFZaproszenie przglądy 2021.pdf (643,30KB)

2. Przedmiot zamówienia PDFopis zadania przeglądy 2021.pdf (108,67KB)

3. Wykaz obiektów PDFWykaz obiektów 2021.pdf (112,84KB)

4. Formularz ofertowy PDFFormularz oferty przeglądy 2021.pdf (219,79KB)

5. Oświadczenie PDFOświadczenie przeglądy 2021.pdf (133,54KB)

Prev