DĄBROWA BOLESŁAWIECKA MA NOWY DOM LUDOWY

25 czerwca przekazano na ręce Mieszkańców Dąbrowy Bolesławieckiej klucze do Domu Ludowego. Mimo, iż sama budowa zakończyła się w sierpniu ubiegłego roku to pandemia nie pozwoliła na wcześniejsze otwarcie.

Dziś oficjalnie Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski przekazał klucze do Domu Ludowego na ręce Przewodniczącej KGW i Radnej Rady Gminy – Rozalii Gajewskiej, Sołtysa wsi – Andrzeja Pawlikowskiego oraz Dyrektora GOKiS-u – Janusza Cieśli. Zanim jednak to nastąpiło Wójt podziękował Wykonawcy, czyli Właścicielowi Zakładu Ogólnobudowlanego „Rogalski” – Arturowi Rogalskiemu za kolejną rzetelnie zrealizowaną na terenie Gminy inwestycję. Jednocześnie wyraził życzenie, by Dom Ludowym tętnił życiem. Kilka słów przekazali także Artur Rogalski, Starosta Bolesławiecki - Tomasz Gabrysiak oraz Prezydent Miasta Bolesławiec - Piotr Roman

W imieniu Mieszkańców podziękowania Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy – Bogusławowi Uziejowi oraz Wykonawcy przekazała również Rozalia Gajewska. Następnie inwestycja została poświęcona przez ks. Jacka Makówkę – Proboszcza Parafii pw. Świętego Krzyża w Trzebieniu, po czym goście zostali zaproszeni do środka.

Kiedy emocje związane z otwarciem opadły tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało upominki od Powiatowej Rady KGW, przekazane przez Olgę Burdynę oraz Grażynę Łucką. Była to także okazja do wręczenia przez Wójta upominku dla Leszka Locha - Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Po zakończeniu części oficjalnej Mieszkańcy rozpoczęli wspólną zabawę. Natomiast w hallu oglądać można wystawę fotografii a także krótki film, na temat miejscowości.

Nowy obiekt liczy ponad 500 m2, znajduje się w nim piękna sala zabaw, sołtysówka, duży hall, pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem, sanitariaty oraz magazyn zewnętrzny. Obiekt wyposażony został we wszystkie instalacje, w tym klimatyzację i mechaniczną wentylację. Zagospodarowane zostały także tereny zewnętrzne – powstał duży parking, chodniki, wykonano oświetlenie zewnętrzne i przygotowano trawiastą płytę boiska sportowego. Z obiektu mogą korzystać również osoby niepełnosprawne. Koszt całej inwestycji budowy Domu Ludowego to 2.380.000 zł.

Tekst i zdjęcia: Karolina Wieczorek
Urząd Gminy Bolesławiec

Prev