Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec

NIP: 612-13-86-214                                                                        Regon: 001021978

 

e-mail: @gminaboleslawiec.pl

         

Telefon/Fax - (75) 732 14 77

 

Numery wewnętrzne:

21 – Sekretariat,  Wynajem sal i sprzętu
22 – Dyrektor
23 – Księgowość
24 – Specjalista
25 – Sport
26 – Organizacja imprez
27 – Biblioteka

28 - Fax 

Prev