Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej

 

   Jak szybko upływa czas wszyscy wiedzą, w szczególności widać to na przykładzie zespołów artystycznych. Jeden z nich skończył właśnie 45 lat. Piękny, dojrzały wiek, który niesie za sobą wiele wspomnień tak artystycznych jak i osobistych.

    Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Bolesławieckiej", bo to o nim właśnie mowa - powstał w 1976 roku z Artystycznego Zespołu Harcerskiego "Andromeda" utworzonego we wrześniu 1973 r., działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu. Zespołem zajmowali się Cecylia Patora i Wiktor Sędziński, stroną organizacyjną Wanda Patora. W latach 1978 - 1984 działał w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W latach 1984 - 1990 zespół pracował w Wytwórczej Spółdzielni Pracy skąd otrzymywał nowe stroje i instrumenty muzyczne. W 1990 r. po rozwiązaniu Spółdzielni Zespół powrócił do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, gdzie pracował do sierpnia 2011 roku pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”. W 2012 roku Zespół pracował samodzielnie, zawierając umowę na wynajem sali od GOKiS w Kruszynie. Od stycznia 2013 r. zasila kulturalnie Gminę Bolesławiec, pracując w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie i jest wspomagany przez Stowarzyszenie Kulturalne Miasto w Mieście. Od ponad 35 lat zespołem kieruje Elżbieta Andrusieczko-Tor, oddając mu cały swój czas, wiedzę i serce.

    Dorobek artystyczny Zespołu jest bardzo bogaty, dlatego zespół jest często zapraszany na zagraniczne występy. Jednym z nich był oryginalny pokaz umiejętności w Singapurze, wyjazd udało się zespołowi zrealizować dzięki pomocy wielu ludzi. Zespół w swoje występy wplata także elementy aktorskie, a to za sprawą pracy Sławomira Ratajskiego.

   4 września 2021 r. przed Domem Ludowym w Kruszynie rozpoczęły się obchody 45-lecia ZPiT Ziemi Bolesławieckiej. Wielu widzów miało niebywałą przyjemność oglądać piękne prezentacje sceniczne. Do występów zaproszono także byłych członków Zespołu, którzy mieli okazję przypomnieć sobie dawne, ciekawe czasy. Jednym z ostatnich działań był premierowy program – tańce z okolic Spisza, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Na zakończenie programu Zespół zaprosił do wspólnego tańca wszystkich chętnych. Nie zabrakło tego dnia kwiatów i prezentów od zaproszonych gości. Jednym z nich był Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec – Roman Jaworski, który w imieniu Wójta – Andrzeja Dutkowskiego odczytał List Gratulacyjny i wręczył sprzęt nagłaśniający.

   Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej istnieje już 45 lat, obecnie liczy ponad 100 osób w kilku grupach wiekowych , od dzieci 6 letnich do grupy dorosłych. Posiada rozbudowaną kapelę, którą prowadzi z powodzeniem Łukasz Rogacki. W swoim repertuarze Zespół posiada tańce i pieśni polskie, z okolic Lublina, Krakowa, Mazowsza, Górnego Śląska, Wielkopolski, Rzeszowa, Dolnego Śląska oraz tańce spiskie. Dodatkowo programy taneczne i śpiewane z Chorwacji, Bośni, Serbii, a także ze Starego Śląska. Zespół na co dzień ćwiczy w Domu Ludowym w Kruszynie.

Beata Widera.

 

Prev