XX Lecie Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

       Koła Gospodyń Wiejskich działają już od wielu lat, prawie każde - obchodziło swój szacowny jubileusz. Brakowało jednak kogoś, kto w powiecie scali ich działania i będzie koordynować większe, wspólne wydarzenia. Taki właśnie cel przyświecał założeniu  20 lat temu Powiatowej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich, a miało to miejsce dokładnie 24 lutego 2001 roku. Wśród założycieli byli: dzisiejszy Prezydent Miasta Bolesławiec, a ówczesny Starosta Bolesławiecki Piotr Roman oraz Adam Witek i Kazimierz Skowron z Regionalnego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Jeleniej Górze. Swój wkład mieli także wójtowie gmin powiatu bolesławieckiego i honorowa członkini, Pani Janina Piestrak - Babijczuk. Powiatowa Rada zrzeszała na początku 15 kół, a dziś działa w niej 42 koła.

      Rada pełni rolę doradczą i inicjatywną współpracując z Zarządem Powiatu oraz gminami Powiatu Bolesławieckiego. Przez 20 lat działalności Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich włączała się w organizację wielu wydarzeń nie tylko powiatowych, ale także na poziomie gminnym m.in.: w organizację gminnych dożynek, festynów oraz innych imprez kulturalnych.

W ciągu 20 lat swojej działalności Powiatowa Rada zorganizowała wiele wycieczek i wyjazdów integracyjnych w różne zakątki Polski oraz zagranicę. Nie zabrakło także jedynej w swoim rodzaju wycieczki, podczas której można było zobaczyć i zwiedzić gmach Sejmu i Senatu.

Jubileusz XX lecia Rada obchodziła 2 października w Domu Ludowym w Dąbrowie Bolesławieckiej. Przybyło wiele znamienitych gości, dopisały także Koła Gospodyń Wiejskich. Jubileusz to wspaniała okazja do wręczenia podziękowań i gratulacji, a tych nie zabrakło. Na ręce Przewodniczącej Powiatowej Rady KGW: Olgi Burdyny w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego statuetkę wręczyła Agnieszka Marchewka – Dyrektor Departamentu Marszałka, który na krótkim nagraniu wideo złożył piękne życzenia. Swoje gratulacje przekazali także Starosta Bolesławiecki: Tomasz Gabrysiak, Prezydent Miasta Bolesławiec: Piotr Roman, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka oraz Wójt: Andrzej Dutkowski i Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec: Roman Jaworski. To właśnie od Gminy Bolesławiec w prezencie na salę wjechał wielki tort. Nie zabrakło także życzeń od zaprzyjaźnionych KGW z innych powiatów,  a także pięknego wiersza, wyrecytowanego przez autorki: Alicję Kusy oraz Jolantę Kozioł. Życzenia jeszcze wielu lat działalności Rada usłyszała także od Janiny Piestrak – Babijczuk oraz Jana Cołokidziego. Pracę swojej przewodniczącej Olgi Burdyny doceniły także koleżanki z Rady, wręczając kwiaty i prezent. Każde koło otrzymało także z rąk Starosty Tomasza Gabrysiaka oraz Radosława Zysnarskiego – Prezesa RZRKiOR okolicznościowe dyplomy. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne i przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowała się Kapela GZPiT Jutrzenka. Panowie w wspaniały sposób bawili gości, którzy po pewnym czasie śpiewali razem z nimi. Gospodarzami i organizatorami wydarzenia byli: Powiatowa Rada KGW, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Gmina Bolesławiec wraz z GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

B.W.

 

 

 

 

Prev