Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie wraz z Gminnymi Bibliotekami serdecznie zapraszają Seniorów na bezpłatne zajęcia z podstaw obsługi komputera.

Warsztaty prowadzone będą przez Panie Bibliotekarki w:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z daną biblioteką. 

Biblioteka w Trzebieniu do dnia 25 stycznia 2022 roku czynna jest wyłącznie w środy, w godzinach 9:00 - 17:00. Pozostałe placówki pracują bez zmian.

zajęcia z obsługi komputera kopia.jpeg

Prev