Karol Nowiński i Natalia Pawlus zwycięzcami gminnego „Pegazika”.

    „Dal” Hanny Januszewskiej, „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza, „Niebo” Wisławy Szymborskiej – te utwory i jeszcze wiele innych można było usłyszeć podczas gminnej edycji Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, która miała miejsce 1 marca 2022 roku na sali konferencyjnej w Kruszynie. Do udziału w konkursie, mimo wcześniejszej nauki zdalnej i w związku z tym utrudnionego kontaktu z uczniem zgłosiły się wszystkie gminne podstawówki. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI oraz VII i VIII.
     Uczestnicy wykonywali jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Prezentowanie utwory były wybrane z poza kanonu lektur i podręczników szkolnych. Do konkursu przystąpili zwycięzcy eliminacji szkolnych SP z terenu Gminy Bolesławiec.                                                                                          
     Kryteriami oceny były: interpretacja utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Komisja Konkursowa w składzie: Maria Sobolska oraz Katarzyna Pranić po przesłuchaniu wszystkich recytatorów postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii kl. IV-VI nagrody główne zdobyli:
I miejsce: Karol Nowiński z ZSP w Brzeźniku,
II miejsce: Marcel Gaffke z ZSP w Ocicach,
III miejsce: Alan Gajaszek z ZSP w Kruszynie oraz Hanna Słobodzian z ZSP w Kraśniku Dolnym.

Wyróżnieni to:

Hubert Karaban, Aleksandra Różnicka i Aleksander Faltyn z ZSP w Bożejowicach, Martyna Bochnia i Łukasz Romanowski z ZSP w Ocicach, Martyna Śliczna z ZSP w Trzebieniu.

W kategorii kl. VII-VIII nagrody główne zdobyli:

I miejsce: Natalia Pawlus z ZSP w Kruszynie,
II miejsce: Laura Rembecka z ZSP w Bożejowicach oraz Joel Szelągowski z ZSP w Dąbrowie Bolesławieckiej,
III miejsce: Alicja Tchorowska z ZSP w Kruszynie.

Wyróżniono Emilię Rolę z ZSP w Kruszynie.

   Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, a laureaci dyplomy i nagrody książkowe. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc będą reprezentować naszą gminę na powiatowym etapie konkursu recytatorskiego „Pegazik” w Bolesławcu. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.

B.W.

 

Prev