Przed nami Aktywna Niedziela w Bolesławicach

Przed nami impreza na nowo otwartym kompleksie sportowo-rekreacyjnym pod hasłem  ”Międzypokoleniowa wspólna aktywność”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Aktywna niedziela 2.jpeg

Prev