Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesławiec

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie  Gminy Bolesławiec

1. Zaproszenie PDF1. Zaproszenie.pdf (681,11KB)

2. Opis zadania PDF2. Opis zadania.pdf (46,28KB)

3. Wykaz obiektów PDFWykaz obiektów.pdf (29,97KB)

4. Formularz oferty PDF3. Formularz oferty.pdf (41,49KB)

5. Wzór umowy PDF4.Wzór umowy.pdf (60,75KB)

Prev