Sukcesywna dostawa w 2022r oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

1. Zaproszenie PDF1.Zaproszenie paliwo.pdf

2. Przedmiot zamówienia PDF2.Przedmiot zamówienia paliwo (2).pdf

3. Formularz ofertowy PDF3. Formularz olej.pdf

4. Wzór umowy PDF4.umowa wzor paliwo.pdf

 

Prev