Sukcesywna dostawa w 2022r oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych.

1. Zaproszenie PDF1.Zaproszenie paliwo.pdf (640,42KB)

2. Przedmiot zamówienia PDF2.Przedmiot zamówienia paliwo (2).pdf (52,31KB)

3. Formularz ofertowy PDF3. Formularz olej.pdf (24,43KB)

4. Wzór umowy PDF4.umowa wzor paliwo.pdf (24,41KB)

 

Prev