Narodowe czytanie czyli Mickiewicz w Ocicach

      W piątkowe popołudnie w pięknym parku w Ocicach odbyło się Narodowe Czytanie. W bieżącym roku cała Polska skupiła się podczas obchodów na Adamie Mickiewiczu. Minęło 200 lat, odkąd wydał w Wilnie "Ballady i romanse". Romantyzm to istota polskości. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona także w biografii Adama Mickiewicza.
      Wydarzenie to rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z Ocic, które przeczytały słowo wstępne, cytując Prezydenta RP. Tego dnia " Ballady i romanse" usłyszeliśmy w wykonaniu znamienitych gości, a byli nimi: Z-ca Wójta Gminy Bolesławiec Roman Jaworski, Sołtys wsi Ocice- Ewa Sondaj oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ocicach Dariusz Wojtowicz. W wesoły nastrój wprowadziła licznie przybyłych widzów Janina Kraczkowska, która opowiadała krótkie historyjki, związane z Adamem Mickiewiczem. Nie zabrakło konkursów z nagrodami (układanie tytułów utworów oraz puzzli). Ciekawostką, zaprezentowaną przez bibliotekarki z Gminy Bolesławiec był także fragment "Pani Twardowskiej". Obchody Narodowego Czytania zakończyło wręczenie nagród za wcześniej ogłoszony konkurs plastyczny pt. "Ballady i romanse".
       W kategorii I (dzieci w wieku 10-12 lat) pierwsze miejsce zajęła praca Jagody Rowińskiej z Rakowic, drugie- Hanny Szylkiewicz z Ocic, trzecie- Karoliny Marut z Suszek. Przyznano również wyróżnienia dla Emilii Kościołek z Żeliszowa i Martyny Ślicznej z Trzebienia.
       W kategorii II (młodzież w wieku 13-16 lat) pierwsze miejsce zdobyła Laura Rembecka z Rakowic, drugie- Anhelma Slomińska z Trzebienia, trzecie Klaudia Szylkiewicz z Ocic i wyróżniono Miłosza Wojtowicza z Bolesławca, Alicję Tchorowską z Kruszyna oraz Renata Vizerskyiego z Brzeźnika.
       W III kategorii (powyżej 16 lat) nagrodzono pracę Marka Klepaczka z Rakowic.
Piękne okoliczności przyrody i niesamowita atmosfera pozwoliły na udane obchody Narodowego Czytania w Gminie Bolesławiec.
Wielkie podziękowania należą się kreatywnym bibliotekarkom z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu: Grażynie Wężyk, Janinie Kraczkowskiej, Małgorzacie Malinowskiej, Lidii Majewskiej, Sylwii Polańskiej i Monice Mieszale, które to były sprawczyniami całego przedsięwzięcia.
B.W.

 

Prev