Wyposażenie sal wiejskich w Gminie Bolesławiec III

1. Zaproszenie PDF1.Zaproszenie.pdf (352,91KB)

2. Wykaz rzeczowy PDF2. Specyfikacja AGD.pdf (102,21KB)

3. Formularz ofertowy PDF3.Formularz_ofertowy.pdf (54,20KB)

4. Wzór umowy PDF4.Wzór umowa.pdf (83,16KB)

Prev