Zakup, dostawę i serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych.

1. Zaproszenie PDF1.Zaproszenie kosiarki 2023.pdf (598,13KB)

2. Przedmiot zamówienia PDF2.Przedmiot zamówienia kosiarki 2023.pdf (77,00KB)
 

3. Formularz ofertowy PDF3.Formularz kosiarki 2023.pdf (49,98KB)

4. Wzór umowy PDFWzór Umowy kosiarki 2023.pdf (93,80KB)

Prev