Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w 4 Domach Ludowych w Gminie Bolesławiec.

1. Zaproszenie PDF1.Zaproszenie.pdf (323,56KB)

2. Przedmiot zamówienia PDF2.Przedmiot zamówienia.pdf (78,99KB)

Zestawienie zużycia energii 4 miejscowości: PDFEnergia Kraśnik Dolny 2022r.pdf (38,24KB) PDFEnergia Krępnica 2022r.pdf (36,66KB)
PDFEnergia Trzebień 2022r.pdf (37,90KB) PDFEneria Ocice 2022r.pdf (36,64KB)

3. Formularz ofertowy: PDF3. Formularz ofertowy.pdf (55,28KB)

4. Wykaz PDF4. Wykaz wykonanych zadań.pdf (35,27KB)

5. Wzór umowy PDF5. Projekt umowy.pdf (96,35KB)

Prev