Koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza w Świątyni Sztuki i Światła

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, a dzięki uprzejmości Fundacji Twoje Dziedzictwo w ostatnią sobotę do Perły Żeliszowa zawitał Chór Ekumeniczny z Karpacza. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło około 200 osób, które z pewnością nie mogły czuć się zawiedzione. Repertuar prezentowany przez Chór Ekumeniczny od samego początku jego działalności tj. od 1996 r. dobierany jest tak, by nie ranić niczyich  uczuć religijnych. Jego członkowie mimo istnienia różnic doktrynalnych udowadniają, że dobra wola i ciężka praca owocują harmonią. Ks. Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang Edwin Pech celnie podkreślił jak kojący potrafi być śpiew chóralny bez względu na wyznawaną wiarę. Tego dnia ukojeni zostaliśmy zarówno klasycznymi utworami, jak i pieśniami gospel, by na koniec ulec podniosłej atmosferze mszy Gounoda, którą chór pod dyrygenturą Andrzeja Gniewka wykonał przy akompaniamencie zasiadającej przy organach Róży Wysockiej.

Koncert objęty był Patronatem Wójta Gminy Bolesławiec, w imieniu którego upominki członków Chóru oraz przedstawiciela Fundacji Twoje Dziedzictwo Wilka Korwina-Szymanowskiego wręczyła Skarbnik Gminy Bolesławiec Barbara Robak. Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia

Prev