Wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bolesławiec

1. Zaproszenie do składania ofert PDF1. Zaproszenie do składania ofert.pdf (668,21KB)
2. Opis zadania PDF2. Opis zadania.pdf (502,88KB)
3. Wykaz obiektów PDF3. Wykaz obiektów.pdf (408,15KB)
4. Formularz oferty PDF4. Formularz oferty.pdf (242,20KB)
5. Oświadczenie PDF5. Oswiadczenie.pdf (261,84KB)
6. Wzór umowy PDF6. Wzór umowy.pdf (1,64MB)
 

Prev