Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w 7 Domach Ludowych w Gminie Bolesławiec

1. Zaproszenie do składania ofert PDF1. Zaproszenie do składania ofert.pdf (318,88KB)
2. Przedmiot zamówienia PDF2. Przedmiot zamówienia.pdf (1,02MB)
3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 PDF3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1.pdf (540,51KB)
4. Wykaz - zał. Nr 2 PDF4. Wykaz wykonanych zadań - zał. Nr 2.pdf (168,58KB)
5. Projekt umowy - zał. Nr 3 PDF5. Projekt umowy - zał. Nr 3.pdf (1,46MB)
Zestawienie zużycia energii 7 miejscowości PDFEnergia Bożejowice.pdf (316,97KB)
PDFEnergia Dąbrowa Bolesławiecka.pdf (312,77KB)
PDFEnergia Dobra.pdf (318,51KB)
PDFEnergia Kraszowice.pdf (309,34KB)
PDFEnergia Kraśnik Górny.pdf (309,50KB)
PDFEnergia Kruszyn ul. Główna 8.pdf (308,37KB)
PDFEnergia Stara Oleszna.pdf (306,84KB)
PDFpowierzchnie DL.pdf (197,75KB)
 

Prev