Informacja - Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w 7 Domach Ludowych w Gminie Bolesławiec

6. Informacja o złożonych ofertach PDF6. Informacja o złozonych ofertach.pdf (280,85KB)
7. Protokół z wyboru oferty PDF7. Protokół.pdf (316,32KB)

Informacja dotycząca dokonania przez Zamawiającego poprawek oczywistych omyłek rachunkowych PDF7a. Informacja.pdf (327,60KB)
Protokół po dokonanych poprawkach przez Zamawiającego PDF7b. Protokół.pdf (334,16KB)
 

Prev