Wyposażenie sal wiejskich w Gminie Bolesławiec

1. Zaproszenie do składania ofert PDF1. Zaproszenie.pdf (624,78KB)

2. Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja PDF2. Specyfikacja.pdf (1,44MB)

3. Formularz ofertiowy PDF3. Formularz ofertowy.pdf (543,56KB)

4. Wzór umowy PDF4. Wzór umowy.pdf (1,14MB)
 

Prev