Ludzie listy piszą...

    „Czy mnie jeszcze pamiętasz…?” i „Posłuchaj, o czym marzę…” to tematy tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie”, którego finał odbył się 1 grudnia 2023 r. w Kruszynie. Jury w składzie:        Katarzyna Chabowska, Rafał Podraza i Róża Czerniawska-Karcz po zapoznaniu się z nadesłanymi listami w trzech kategoriach wiekowych, postanowiło nagrodzić i wyróżnić:
     I kategoria wiekowa /10-12 lat/ : I nagroda − Zofia Ziółkowska, Brzeźnik, II nagroda – Aniela Segeń, Szczecin, III nagroda – Miron Iwanicki, Brzeźnik. WYRÓŻNIENIA –  
1. Aleksandra Wasil, Szczecin, 2. Oliwia Kwapisz, Morawica, 3. Maja Szczęsna, Szczecin,
 4. Dawid Melkowski, Szczecin.  II kategoria wiekowa /13-15 lat/: I nagroda –  Konstancja Król, Szczecin, II nagroda –  Dominik Wiśniewski, Tychy, III nagroda – nie przyznano. WYRÓŻNIENIE – 1. Nadia Juszczak, Tychy,  2. Daria Bahrii, Krępnica.  
   III kategoria wiekowa /16 lat i więcej/ I nagroda – Beata Zdybiowska, Kielce, III nagroda – Agnieszka Śmigalska, Bolesławiec. WYRÓŻNIENIA  1. Natalia Odrowska, Szczecin, 2. Jakub Szydło, Wrocław, 3. Czesława Knafel, Bolesławiec, 4. Alicja Karniej, Opole, 5. Angelika Oleksy-Falgier, Ocice, 6. Tadeusz Charmuszko, Suwałki, 7. Krzysztof Mróz, Lublin.
   KALIGRAFIA: Kat. III  Nagroda  Beata Zdybiowska, Kielce. Wyróżnienia   1. Krzysztof Mróz, Lublin, 2. Tadeusz Charmuszko, Suwałki, 3. Kacper Samulak, Kędzierzyn-Koźle, 4. Krystyna Kozioł, Gromadka. Kat. II   Nagroda  1. Nadia Juszczak, Tychy,  2. Dominik Wiśniewski, Tychy. Kat. I Nagroda  1. Aleksandra Żuk, Bolesławiec, 2. Victoria Smoleński, Brzeźnik. Wyróżnienia     Emilia Kalinowska, Bolesławiec.
   Specjalnie dla laureatów wiersz Wisławy Szymborskiej w aranżacji muzycznej zaśpiewała uczestniczka pracowni muzycznej w Kruszynie Edyta Dopadlik, przy akompaniamencie instruktorki Agnieszki Orawiec. Tego wieczoru nie zabrakło także lisów laureatek: Zosi Ziółkowskiej i Agnieszki Śmigalskiej odczytanych pięknie przez Iwonę Puszkarz. Nagrody i dyplomy wręczyła laureatom Grażyna Łucka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bolesławiec. Niespodzianką dla nagrodzonych była także rozmowa telefoniczna z Różą Czerniawską -Karcz – przewodniczącą komisji konkursowej. Mamy głęboką nadzieję, że każdy z uczestników zaprezentuje swoje możliwości epistolograficzne także w następnym roku.

B.W.

 

Prev