Zapraszamy do Trzebienia

Zapraszamy do Domu Ludowego w Trzebieniu. To właśnie tam od 6 marca rozpoczną się zajęcia taneczne, na które zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Bolesławiec. Zajęcia prowadzi Pani Marlena Trzcina. Taniec Trzebień.jpeg

Prev