Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych

Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych 

1. Zaproszenie do składania ofert - [PDFPaliwo zaproszenie.pdf (409,57KB)]

2. Przedmiot zapytania -  [PDFPaliwo Przedmiot zamówienia.pdf (55,24KB)]

3. Formularz ofertowy [PDFPaliwo formularz.pdf (25,21KB)]

4. Wzór umowy [PDFPaliwo umowa wzor.pdf (52,52KB)]

Prev