Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych

Sukcesywna dostawa w 2020 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych 

1. Zaproszenie do składania ofert - [PDFPaliwo zaproszenie.pdf]

2. Przedmiot zapytania -  [PDFPaliwo Przedmiot zamówienia.pdf]

3. Formularz ofertowy [PDFPaliwo formularz.pdf]

4. Wzór umowy [PDFPaliwo umowa wzor.pdf]

Prev