Dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w 7 Domach Ludowych w Gminie Bolesławiec

1. Zaproszenie do składania ofert PDF1. Zaproszenie do składania ofert.pdf (322,33KB)
2. Przedmiot zamówienia PDF2. Przedmiot zamówienia.pdf (197,47KB)
3. Formularz ofertowy PDF3. Formularz ofertowy - zał. Nr 1.pdf (151,27KB)
4. Wykaz PDF4. Wykaz wykonanych zadań - zał. Nr 2.pdf (84,37KB)
5. Wzór umowy PDF5. Wzór umowy - zał. Nr 3.pdf (198,31KB)
Powierzchnie DL PDFpowierzchnie DL.pdf (91,02KB)
Zestawienie zużycia PDFzestawienie zużycia energii DL.pdf (272,61KB)

6. Informacja o złożonych ofertach PDF6. Informacja o złozonych ofertach.pdf (247,47KB)

7. Protokół z wyboru oferty PDF7. Protokół.pdf (308,06KB)
 

Prev