Znamy najlepszych recytatorów w Gminie Bolesławiec

   „Ballada ogonowa”, „Mucha w szklance wody, „Rozmowa z kamieniem”, „ Dziad i baba” - te i inne utwory poetyckie można było usłyszeć na gminnym etapie Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, który odbył się 6 marca 2024 roku w Kruszynie.  Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych w kategorii „młodsi” klasy IV-VI oraz kat. „starsi” klasy VII-VIII.        
   Uczestnicy wykonywali jeden utwór – wiersz lub fragment prozy w pierwszej kategorii oraz wiersz i prozę w kategorii starsi. Prezentowanie utwory były wybrane spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych. Do konkursu przystąpili zwycięzcy eliminacji szkolnych i tak w sali konferencyjnej spotkaliśmy się z recytatorami z: Bożejowic, Brzeźnika, Dąbrowy Bolesławieckiej, Kraśnika Dolnego, Kruszyna, Ocic i Trzebienia.

  Kryteriami oceny były: interpretacja utworów, dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu wszystkich wierszy i fragmentów prozy komisja konkursowa w składzie: Urszula Frąszczak – Matyjewicz oraz Olimpia Salwerowicz postanowiły przyznać nagrody
 i wyróżnienia.

Kategoria - młodsi:
I miejsce: Martyna Zamojska z ZSP w Ocicach oraz Karol Nowiński z ZSP w Brzeźniku.
II miejsce: Nicola Rusin z ZSP w Trzebieniu.
III miejsce: Tymoteusz Pawlus z ZSP w Kruszynie.
W kategorii – starsi nagrodzono Aleksandra Faltyna z ZSP w Bożejowicach.
Wszyscy nagrodzeni będą reprezentować Gminę Bolesławiec na etapie powiatowym konkursu „Pegazik”.

  Nie zabrakło także wyróżnień, które otrzymali: Hanna Słobodzian i Amelia Dmuchowska - obie z ZSP w Kraśniku Dolnym. Wszyscy recytatorzy otrzymali z rąk Zastępcy Wójta Gminy Bolesławiec Romana Jaworskiego słodkie upominki, a zdobywcy czołowych miejsc nagrody książkowe.
Dziękujemy tak nauczycielom, jak i dzieciom za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorem wydarzenia był Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.

B.W.

 

Prev