Naprawa oraz czyszczenie nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych w Gminie Bolesławiec

1. Zaproszenie do złożenia ofert PDF1. Zaproszenie do złożenia ofert.pdf (568,87KB)
2. Przedmiot zamówienia PDF2. Przedmiot zamówienia.pdf (198,47KB)
3. Formularz oferty PDF3. Formularz oferty.pdf (113,27KB)
4. Wzór umowy PDF4. Wzór umowy.pdf (163,34KB)

5. Informacja o złożonych ofertach PDF5. Informacja o złożonych ofertach.pdf (172,90KB)

6. Unieważnienie PDFUniewaznienie.pdf (333,93KB)

Prev