Naprawa oraz czyszczenie nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych w Gminie Bolesławiec 2

1. Zaproszenie do złożenia ofert 2 PDF1. Zaproszenie do złożenia ofert 2.pdf (565,22KB)
2. Przedmiot zamówienia 2 PDF2. Przedmiot zamówienia 2.pdf (193,51KB)
3. Formularz oferty 2 PDF3. Formularz oferty 2.pdf (110,71KB)
4. Wzór umowy 2 PDF4. Wzór umowy 2.pdf (163,41KB)

5. Informacja o złożonych ofertach 2 PDF5. Informacja o złożonych ofertach 2.pdf (193,04KB)

6. Unieważnienie 2 PDFUniewaznienie 2.pdf (312,61KB)

Prev