Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach usytuowanych na placach zabaw zarządzanych przez GOKiS

1.Zapytanie ofertowe PDFZapytanie.pdf (375,92KB)

2. Zaproszenie PDF2. Przedmiot zamówienia.pdf (60,72KB)

3. Formularz PDF3. Formularz ofert - piasek.pdf (42,86KB)

4. Wzór umowy PDF4. Wzór umowy.pdf (35,40KB)

Prev