Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest sobota, 23 marca 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

27 lutego 2018

REGULAMIN KONKURSU NA „PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

 

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej.

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej.

 

4. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Bolesławiec.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

- Wykonanie jednej tradycyjnej pisanki wielkanocnej na jajku np. styropian, wydmuszka itp.,

- Technika zdobienia jajka jest dowolna,

- Umieszczenie wykonanej pracy w pudełku lub woreczku zawierających następujące informacje:

Imię i nazwisko, wiek, adres, telefon. Pisanki należy dostarczyć do GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b w terminie do 13 marca 2018 r.

6. OCENA PRAC

Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka wykonania, walory artystyczne pracy.
Komisja Konkursowa sporz
ądzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage ośrodka na facebooku.

Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach:
    I kat. 12 - 15 lat
   II kat. 16 lat i powyżej

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator powiadomi telefonicznie laureatów o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć i nazwisk autorów w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Wszystkie prace - pisanki wielkanocne posłużą do przygotowania wystawy świątecznej podczas Konkursu na Regionalne Potrawy Wielkanocne 17 marca 2018 roku. Prace będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu i zakończeniu wystawy – czyli 17 marca 2018 r ok. godz. 15.00 – 16.00 w sali ZSP w Bożejowicach oraz po tym terminie w biurze GOKiS w Kruszynie.

[ wróć ]