Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest wtorek, 20 sierpnia 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

ZAPRASZAMY DO BAJKOLANDII

5 marca 2019

REGULAMIN ZABAWY INTEGRACYJNEJ „BAJKOLANDIA”

1.        CEL I USZCZEGÓŁOWIENIE.

Celem imprezy jest wzbudzenie zainteresowania wspólnym spędzaniem czasu, zainteresowania czytaniem i poznawanie nowych instrumentów.

„Bajkolandia” to impreza integracyjna złożona z kilku części:

- przejście przez bajkowy tor przeszkód, czyli zadania sprawnościowe,

- poznanie instrumentu muzycznego, zapoznanie dzieci z jego dźwiękami,

- wysłuchanie bajek czytanych przez prowadzącego,

- słodki poczęstunek.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA.

Impreza jest bezpłatna i przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci podczas biorą udział w zabawie wyłącznie pod opieką min. jednegorodziców/opiekunów. Każde dziecko, biorące udział w imprezie powinno mieć ze sobą poduszkę, która posłuży do „Części instrumentalnej” i „Bajkoczytania”. Organizator nie wymaga wcześniejszego zgłaszania się.

3.   ORGANIZATOR.
Organizatorem imprezy jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
Osoba do kontaktu: Beata Widera tel.782450211
Podczas imprezy na sali znajdują się dwie osoby prowadzące, oznaczone bajkowymi strojami.

4.   CZAS TRWANIA.
Impreza jest otwarta dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania i trwa max do 2 godzin.

5.    WIZERUNEK.

Podczas imprezy będą robione zdjęcia, które organizator umieści na swojej stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage na facebooku. Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację wizerunku w celu zrelacjonowania imprezy nie mogą brać w niej udziału.

6.    AKCEPTACJA.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z oświadczeniem rodzica, iż zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

7.   TERMIN I MIEJSCE.

Impreza „Bajkolandia” odbędzie się 17 marca, o godz.15.00 jednocześnie w 6-ciu  miejscowościach Gminy Bolesławiec: Brzeźniku (Dom Ludowy), Kraśniku Dolnym (Dom Ludowy), Kruszynie (Sala Konferencyjna GOKiS), Ocicach (Dom Ludowy), Trzebieniu (Dom Ludowy)  i Żeliszowie (Dom Ludowy).

 

[ wróć ]