Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest piątek, 6 grudnia 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

PRZED NAMI KOLEJNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST

24 września 2019

                              ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
          oraz GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BOLESŁAWCU z s. w KRUSZYNIE

zapraszają do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie. Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu.

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N   
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

1. CEL

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

 2. TEMAT

W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy:

- „Historia jednej znajomości...” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powyżej)

- „Gdybym miał zaczarowany ołówek…” – dla I, najmłodszej kategorii wiekowej (10 -12 lat).

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

3. FORMA

Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie.
W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem
i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA:                      10-12 lat
II KATEGORIA:                     13-15 lat
III KATEGORIA:                     16 lat i powyżej

5. OCENA I NAGRODY

Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch młodszych kategorii, a dla laureatów kategorii dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc. 

6. TERMIN I MIEJSCE

Prace należy przesyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec,
w terminie do 25.10.2019 roku
(uwaga: liczy się data stempla pocztowego).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał przewidziany jest na 29 listopada 2019 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Bolesławcu z s. w Kruszynie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

[ wróć ]