Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW PUZZLI

2 grudnia 2019

MARATON UKŁADANIA PUZZLI „MAUPa”

 

     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza miłośników układania puzzli do wzięcia udziału w „MAUPie” czyli XVI Maratonie Układania Puzzli. Impreza będzie miała charakter rozgrywanych zespołowo zawodów sportowych. Polegać będzie na ułożeniu w tym samym czasie jak największej części kompozycji z puzzli o ilości 1500 części przez amatorskie czteroosobowe drużyny złożone z pełnoletnich zawodników. 
     Dopuszczona jest możliwość uczestnictwa w drużynie dwóch osób niepełnoletnich (powyżej 14-roku życia) pod warunkiem równoczesnego uczestnictwa w Maratonie min. jednego z rodziców/opiekunów prawnych.
Na zwycięzców – prócz tytułów mistrzowskich i medali – czekają nagrody rzeczowe.
     Zawody, które odbędą się  29 lutego 2020 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1B) będą miały formułę otwartą. Ich celem jest popularyzacja układania puzzli jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie takich cech, jak cierpliwość, spostrzegawczość i umiejętność pracy zespołowej. Swój udział mogą zgłosić drużyny reprezentujące instytucje, firmy oraz osoby prywatne.
Wszystkie drużyny, które są zainteresowane wzięciem udziału w maratonie prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Przyjmowanie zgłoszeń przyjmujemy od 2 grudnia 2020 r.

Swoje uczestnictwo można zgłosić faxem pod numerem (75 ) 732-14-77, wysyłając e-mail na adres gokisbeata@wp.pl lub osobiście w siedzibie GOKiS-u w Kruszynie, przy ul. Kasztanowej 1B we wszystkie dni pracujące w godz. 7.30-15.30. O fakcie przyjęcia zgłoszenia do zawodów świadczy potwierdzenie pisemne lub e-mailem organizatora i nadanie numeru drużynie. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników maratonu, rok urodzenia, miejscowość oraz telefon kontaktowy do jednej osoby z drużyny.

   Uczestnicy zgłoszeni do Maratonu Układania Puzzli „MAUPa” podpisują Klauzulę Informacyjną w związku z obowiązującymi przepisami RODO.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie reprezentowany przez Dyrektora,

2)      inspektorem ochrony danych jest Pan Władysław Juszkiewicz (kontakt: tel.730882707, e-mail: gokiswladek@wp.pl)

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKiS Bolesławiec, w tym przypadku celów organizacyjnych oraz reklamowych Maratonu Układania Puzzli „MAUPa” na podstawie:

   - art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
             2016 r.

   - art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   - art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2018, poz.108, ze zm.),

   - art. 6 oraz art. 13 pkt.2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.
      Dz.U.2016, poz.902, ze zm.),

4)      odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

7)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8)       ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9)       podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, a zatem jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                                                                                                                      ……………………………….

                                                                                                                                                     (podpis)

[ wróć ]