Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

GMINNE DOŻYNKI W DOBREJ

7 września 2011

   4-go września na boisku sportowym w Dobrej odbyły się Dożynki Gminne. W dożynkowy nastrój wprowadziła zebranych gości Orkiestra Miasta Bolesławiec, w której wykonaniu usłyszeliśmy wiele rytmicznych utworów. Na uroczystość przybyło 28 sołectw. Dożynki rozpoczęła msza dziękczynna w intencji rolników. O dobre plony w następnym roku modlili się wszyscy dożynkowi goście. Po mszy wójt gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski oraz sołtys wsi Dobra Franciszek Bachór dokonali symbolicznego otwarcia imprezy za pomocą młynka do zboża, zwanego inaczej „wialnią”, gdzie wspólnie oddzielali ziarno od plew. Po okazjonalnym przemówieniu wójta zaprezentowano starostów dożynek: Barbarę Hetnar z Kraszowic oraz Jana Maruta z Dobrej. Gospodarze dożynek wraz ze starostami nieśli swój dożynkowy wieniec w korowodzie śpiewając m.in.: „Wian niesiemy wian” wręczając zgodnie z tradycją własnoręcznie upieczony chleb wójtowi gminy. Tego dnia na boisku sportowym w Dobrej odbyły się także występy artystyczne i konkursy. Na scenie zaprezentowały się „Leśne Nastroje” zespół złożony z mieszkańców Dobrej oraz Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. Gwiazdą dożynek była discopolowa grupa „Maxel” z Ełku. W międzyczasie odbył się konkurs na Najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Każda wies miała okazję przyznać 5, 3 i 1 punkt dla wyróżniających się wieńców. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że zwyciężył wieniec z Kraśnika Dolnego, drugie miejsce otrzymał wieniec z Ocic, zaś trzecie wieniec ze Starej Olesznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy. Pierwszym z nich było wiązanie snopów. Do udziału zaproszono panie: Katarzynę Junak – przewodniczącą KGW z Dobrej, Olgę Burdynę – przewodniczącą Powiatowej Rady KGW oraz Iwonę Przybylską – sekretarza Gminy. Najbardziej fachowo swoje snopy związała Katarzyna Junak z Dobrej. Precyzją musiały się wykazać sołtyski wsi gminy Bolesławiec, których zadaniem było trafienie kukły drewnianym wałkiem. Po kilku rundach okazało się, że najlepsza była Anna Kwiatkowska - pełniąca funkcję sołtysa w Suszkach. Drugie miejsce przypadło Bożenie Długosz – sołtysującej w Ocicach, zaś trzecie – sołtysce z Otoku – Genowefie Mrozik. Ostatnim z dożynkowych konkursów był rzut presakiem wzwyż (konkurs dla panów sołtysów gminy Bolesławiec) i tutaj nie było niespodzianki. Już od kilku lat niekwestionowanym zwycięzcą jest Przewodniczący Rady Gminy – Jan Durda, jednocześnie  pełniący funkcję sołtysa Brzeźnika. Dożynki w Dobrej okazały się odpowiednim miejscem do wręczenia nagród Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Zagrodę. Nagrody wręczane na scenie przez Starostę - Cezarego Przybylskiego, Vice Starostę – Stanisława Chwojnickiego oraz członka Zarządu powiatu – Dariusza Kwaśniewskiego otrzymali kolejno: Mieczysław Żuraw, Krystyna Ilczyna oraz Marzanna Krzysztofik. Podczas dożynkowego święta także pracownice bolesławieckiego KRUS-u przeprowadziły konkurs wśród publiczności. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, do której przygrywał zespół „Ego”.  Ogromne podziękowanie należy się sponsorom, którymi byli m.in.: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. we Wrocławiu, GRUPA TAURON EnergiaPro, PPH K.A.M spółka z o.o. z Nowej, Ferma Indyków Dobra - Marian Wilk i Agnieszka Wojtyś oraz Drukarnia Sławomira Durdy z Chościszowic. Organizatorami imprezy byli: gmina wiejska Bolesławiec, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu oraz mieszkańcy wsi Dobra.

[ wróć ]