Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest niedziela, 21 lipca 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

NAPISZ DO NAS LIST

14 września 2011

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BOLESŁAWCUzaprasza tych wszystkich, którzy chętnie sięgają po pióro oraz ... listy jeszcze piszą...do udziału w Konkursie Literackim na List odręcznie napisany.Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP , ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu. 

R  E  G  U  L  A  M  I  NKONKURSU LITERACKIEGO

pt. „List  – DZIĘKUJĘ…PRZEPRASZAM”

1. CEL

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

 2. TEMAT

Temat konkursu to hasło składające się z dwóch słów: „Dziękuję…przepraszam”. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie go np. o jedno z wybranych słów hasła. Adresat i sytuacje przedstawione w liście mogą być fikcyjne.  

3. FORMA

Dana osoba może przesłać 1 LIST napisany odręcznie czytelnym pismem.
Listy nieczytelne nie będą oceniane.
W kopercie powinna się znajdować także kartka z danymi uczestnika:Imieniem i nazwiskiem, adresem lub telefonem kontaktowym oraz zgodą na ewentualną publikację. 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych :I KATEGORIA : od 10-12 latII KATEGORIA : 13-15 latIII KATEGORIA : 16 lat i powyżej Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania. 

5. OCENA I NAGRODY

Oceny LISTÓW dokona Komisja Konkursowa. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dwóch młodszych kategorii, a dla dorosłych oprócz rzeczowych także nagrody finansowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc. 

6. TERMIN I MIEJSCE

 Prace należy przesyłać na adres :Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ;Kruszyn , ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec,w terminie do 15 października 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego).Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród. 

[ wróć ]