Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu

Dzisiaj jest piątek, 22 listopada 2019 roku

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B
59-700 Bolesławiec

tel. 75 732 14 77

Polecamy

ZAGRAJ Z NAMI W TURNIEJU NOWOROCZNYM

28 grudnia 2012

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w siatkarskim Turnieju Noworocznym, który rozegrany zostanie 20 stycznia 2013 r. na salach sportowych  SP Bożejowicach oraz w SP Kruszynie w godzinach od 12 do 19.  

 REGULAMIN

Siatkarskiego Turnieju Noworocznego  

1. Organizatorem Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej 2013 jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B.

2. Koordynatorem turnieju jest Krzysztof Mosiądz e-mail: gokiskrzysztof@wp.pl.

3. Turniej rozegrany będzie na salach sportowych SP w Kruszynie oraz SP
w Bożejowicach.

4. Prawo do uczestnictwa w turnieju mają osoby, które ukończyły 15 lat.

5. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny, a uczestnictwo jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie amatorzy tj. osoby nie zgłoszone do rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej oraz PZPS.

7. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych.

8. Uczestnicy nie są objęci przez organizatora ubezpieczeniem NNW oraz przedmedyczną opieką lekarską.

9. Zespół składa się maksymalnie z 12 zawodników, natomiast minimalna liczba zgłoszonych zawodników wynosi 8 osób.

10. Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

11. W czasie meczu na boisku musi przebywać co najmniej 5 zawodników.

12. Zabronione jest zmienianie drużyn przez zawodników w czasie trwania turnieju.

13. Zespoły powinny w miarę możliwości posiadać jednolite stroje sportowe oraz obowiązkowo czyste obuwie sportowe.

14. Harmonogram oraz sposób rozgrywania turnieju uzależnione są od liczby zgłoszonych drużyn.

15. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. Pierwszy i drugi set do 25 punktów i 2 punktów przewagi, natomiast trzeci set (tie-break) do 15 punktów i 2 punktów przewagi.

16. Każde spotkanie prowadzić będzie sędzia boiskowy. Organizator zapewnia obsługę sędziowską na każde spotkanie - sędzia główny prowadzi jednoosobowo całe spotkanie i podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych.

17. Wyłącznie grający kapitan jest upoważniony do rozmowy z sędziami w celu przekazania prośby o wyjasnienie zastosowania lub interpretacji przepisów.  

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ubezpieczenie zawodników, skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie trwania turnieju.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas zawodów.

20. Za szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody odpowiadają bezpośredni sprawcy.

21. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby im towarzyszące oraz za kulturę na boisku, porządek w szatni itp.

22.  Na obiektach sportowych obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.

23.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.

24.  Zawodnicy uczestnicząc w turnieju wyrażają zgodę na publikowanie imienia, nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród na stronie internetowej Organizatora oraz w biuletynie gminnym.

25. Zgłoszenia pisemne wraz z wypełnionymi oświadczeniami zawodników należy dostarczyć do dnia 14.01.2013 r. bezpośrednio w siedzibie organizatora lub faksem 75 732-14-77. Przy dużej liczbie zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały zespoły z terenu gminy wiejskiej Bolesławiec.

26. Dostarczone zgłoszenie powinno zawierać:     

● pełną nazwę drużyny,

● imiona i nawiska zawodników wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania,

● imię i nazwisko kapitana zespołu,

● telefon kontaktowy oraz adres e-mail do kapitana zespołu.

27. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodników na udział w rozgrywkach.

28. Brak oświadczenia oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do rozgrywek.

29.  Zgłoszenie się drużyny do turnieju jest jednocześnie akceptacją regulaminu przez wszystkich zawodników.

30. Organizator funduje dyplomy dla wszystkich drużyn oraz pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych zespołów, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

31. Prawo interpretacji powyższego regulaminu przysługuje tylko organizatorowi.

 

[ wróć ]